słych


słych
Ani widu, ani słychu zob. wid 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • słych — m III, D. u; lm M. y tylko w pot. wyrażeniu: Ani widu, ani słychu «nie ma żadnych wiadomości (o kimś, o czymś); nic nie widać i nie słychać» …   Słownik języka polskiego

  • Coupe Continentale de hockey sur glace 2010-2011 — Infobox compétition sportive Coupe Continentale IIHF 2010 2011 Sport hockey sur glace Organisateur(s) IIHF Éditions 14e Lieu Euro …   Wikipédia en Français

  • Coupe Continentale de hockey sur glace 2009-2010 — Infobox compétition sportive Coupe Continentale IIHF 2009 2010 Sport hockey sur glace Organisateur(s) IIHF Éditions 13e Lieu Euro …   Wikipédia en Français

  • Куха(р)ж Иосиф — (Kucha ř) чешский писатель. Род. в 1847 г. Стихотворения К. собраны в сборниках: Basně (1869), Za soumraku (1871), Chy žka (1881 и 1893), Ze za šlych a novych dob (1885), Cestou ž ivotem (1890), Narodní píse ň (1894);отдельно издан рассказ Pa… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СЛОВАРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ — науч. справочные издания, содержащие систематизиров. свод знаний по педагогике, образованию и смежным дисциплинам. Осн. задачи: раскрытие в сжатом виде теории и практики педагогики в целом или отдельных её дисциплин, описание систем и состояния… …   Российская педагогическая энциклопедия

  • slih — slȉh m DEFINICIJA rij. ušna mast, ušna smola, mast koju luči uho ETIMOLOGIJA prasl. *slyxъ: sluh (rus. slyx, polj. słych) ≃ v. sluh …   Hrvatski jezični portal